Sciencemadness Discussion Board
Not logged in [Login ]
Go To Bottom

Search
Problem boiling down sulfuric acid
Kyeliny sírové zkoncentrujeme destilací
až na 98,7%ní*) a pak ochladíme pod 0°. Co vypadne ...
1-4-2021 at 16:21
by: KarelV

  Go To Top